คณะบริษัท โรงแรมสะหวันรีสอร์ท เข้าพบประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการ


2019-05-16 07:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 92

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี คณะบริษัท โรงแรมสะหวันรีสอร์ท เข้าพบประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการ โดยมี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายสมชาย สุรพัฒน์ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ทีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ

โดยเข้าพบปะ เพื่อทำความรู้จักและแนะนำบริษัท แนะนำกิจการบริษัท โรงแรมสะหวันรีสอร์ท โดยมีผู้แทนของบริษัทเข้าร่วม นายทราวิส มิลเลอร์ สัญชาติ อเมริกัน ตำแหน่ง ประธานบริษัท และนางสาวนิรันทร์ เทพวงศ์ สัญชาติ ลาว


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603