ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/ 2562


2019-05-14 17:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 48

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/ 2562 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

ด้วย เรื่องจำนวนเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทาง ที่นายทะเบียนประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้พิจารณาให้ปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนเที่ยวการเดินรถและจำนวนรถที่กำหนดไว้ ไปในอนุญาตประกอบการขนส่ง ด้วยรถโดยสารประจำทาง ในเส้นทางหมวด 1 และหมวด 4 ตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/ 2552 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 ที่อนุมัติในหลักการให้นายทะเบียนประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้พิจารณาอนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนเที่ยวการเดินรถและจำนวนที่กำหนดไว้

โดย นายทะเบียนประจำจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาอนุมัติตามมติคณะกรรมการฯ ดังกล่าวแล้ว

  • เรื่องการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางหมวด 1 สายที่ 15 เส้นทางท่าอากาศยานอุบลราชธานี-ทุ่งศรีเมืองสถานีขนส่ง-ผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ ตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 1 / 2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 พิจารณาอนุมัติให้ออกไบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางหมวด 1 สายที่ 15 ดังกล่าวให้แก่ บริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง จำกัด ตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 นั้น

นายทะเบียนประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ออกไปอนุญาตประกอบการขนส่ง ประจำทางด้วยรถที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางหมวด 1 สายที่ 15 ท่าอากาศยานอุบลราชธานี-ทุ่งศรีเมือง-สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ ให้แก่ บริษัทอุบลรวมใจพัฒนาเมือง จำกัด เรียบร้อยแล้ว


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!