อบรมทางไกล งานเว็บไซต์และงานตลาดกลางการค้า


2019-05-13 12:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 147

เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันนี้คือวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานหอการค้า ท่านประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นิมิต สิทธิไตรย์ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวพรสิริวิมล เคนเดิม ธุรการสำนักงาน นางสาวชูติพร มะลิวัลย์ ธุรการการเงินและสมาชิก นางสาวนุสบา ไชยคุณ ผู้ช่วยบรรณาธิการ และนางสาวปานแก้ว สายเนตร นักศึกษาฝึกวิชาชีพ ได้ทำการ อบรมทางไกล งานเว็บไซต์และงานตลาดกลางการค้า

ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของกลไกในการเขียนข่าว ลงข่าว รวมทั้งกลไกของระบบตลาดออนไลน์หรือตลาดกลางออนไลน์ของหอการค้า ใช้เวลาอบรมทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจและทำงานในระบบออนไลน์ได้ดีกว่าเดิม อันนั้นเป็นความก้าวหน้าของการทำงานสำนักงานหอการค้า

และในระหว่างอบรมนั้น ท่านประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ชวลิต องควานิช ได้เข้ามาให้กำลังใจและเยี่ยมเยียนระหว่างการอบรม


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!