ลงพื้นที่สอดส่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 9 ถึงโนนม่วง ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี


2019-05-10 19:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 62

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่สอดส่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 9 ถึงโนนม่วง ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

ซึ่งถนนมีกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.570 กิโลเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,280 ตารางกิโลเมตร งบประมาณ โครงการ 3,291,000.00 บาท คาดว่าว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวามคม 2562 ที่จะถึงนี้


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!