ลงพื้นที่สอดส่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 9 ถึงโนนม่วง ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี


2019-05-10 19:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 53

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่สอดส่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 9 ถึงโนนม่วง ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

ซึ่งถนนมีกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.570 กิโลเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,280 ตารางกิโลเมตร งบประมาณ โครงการ 3,291,000.00 บาท คาดว่าว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวามคม 2562 ที่จะถึงนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603