ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรปลอดภัย โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ งบพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ทิศทางสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป"


2019-05-08 18:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 41

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมตุ้มโฮม ศูนย์การค้าอุบลสแควร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และประธานกรรมการบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี อุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรปลอดภัย โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ งบพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ทิศทางสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป"

โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

โดยการสัมมนาวิชาการ "ทิศทางสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป" ผู้ดำเนินรายการ โดย อาจารย์นพภา พันธุ์เพ็ง

  1. คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

และประธานกรรมการบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี อุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

2. คุณสรพงศ์ บุญช่วย กรรมการฝ่ายโครงการเกษตรสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
3. คุณเบญจพร นามนนท์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล แม็คโครอุบลราชธานี
4. คุณธนาพร พันธุ์ครู Yong Smart Farmer จังหวัดอุบลราชธานี

กล่าวถึง

  • บทบาทของแต่ละภาคส่วนที่มุมมองเรื่องสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  • ทิศทางของสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูปในอนาคต การวางแผนทางการตลาดกับการจัดหาจัดซื้อสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ของผู้ซื้อ ในอนาคต

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!