พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 จังหวัดอุบลราชธานี


2019-05-04 11:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 113

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร

เป็นหนึ่งในกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชน จิตอาสา ร่วมพิธีฯ


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!