พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 จังหวัดอุบลราชธานี


2019-05-04 11:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 106

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร

เป็นหนึ่งในกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชน จิตอาสา ร่วมพิธีฯ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603