รองสนั่นนำ ทีมอาสา พบประธานหอการค้า เพื่อมาช่วยงาน IT


2019-05-05 06:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 198

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. ที่สำนักงานหอการค้าอุบล รองประธานหอการค้า สนั่น สุตัญตั้งใจ ได้นำทีม อาสา ที่จะมาช่วยงานไอที ของหอการค้า อันประกอบด้วย นายบุญส่ง นนทธิ บ. บีเจเอส เอ็นจิเียริ่ง จำกัด ,นายอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ หจก ตั้งใจเรียลเอสเตท, นายสิทธิชัย จรุงไพรัช หจก ตั้งใจคอร์ปเรชั่น ,นายอักษร สมญา เจ้าหน้าที่ ออนไลน์ และ ท่าน ผอ. ธนัช แก้วเนตร ผอโรงเรียน และ เจ้าของ ร้านลูกรัก เหล่าเสือโกรก เข้าพบประธานหอการค้า นิมิต สิทธิไตรย์ เพื่อหารือ การจะมาช่วยเหลือ การทำ เรื่องออนไลน์ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. ที่สำนักงานหอการค้าอุบล รองประธานหอการค้า สนั่น สุตัญตั้งใจ ได้นำทีม อาสา ที่จะมาช่วยงานไอที ของหอการค้า อันประกอบด้วย นายบุญส่ง นนทธิ บ. บีเจเอส เอ็นจิเียริ่ง จำกัด ,นายอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ หจก ตั้งใจเรียลเอสเตท, นายสิทธิชัย จรุงไพรัช หจก ตั้งใจคอร์ปเรชั่น ,นายอักษร สมญา เจ้าหน้าที่ ออนไลน์ และ ท่าน ผอ. ธนัช แก้วเนตร ผอโรงเรียน และ เจ้าของ ร้านลูกรัก เหล่าเสือโกรก เข้าพบประธานหอการค้า นิมิต สิทธิไตรย์ เพื่อหารือ การจะมาช่วยเหลือ การทำ เรื่องออนไลน์ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประธานหอการค้า ได้ ชี้ แจงแนวทางการพัฒนาระบบไอทีและงานออนไลน์ ของหอการค้า และ แลกเปลี่ยนงานออนไลน์ ( การค้าขายออนไลน์ ) โดย คุณ บุญส่ง นนทธิ ( ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการค้าขายออนไลน์ ) ได้ให้ คำแนะนำ ที่ชัดเจน เป็นประโยชน์มาก และ ยังเสนอตัว ที่จะเป็นผู้ให้ ความรู้ ( อบรม การค้าออนไลนฺ ) ให้ กับสมาชิก ฟรี อีกด้วย และ คณะ ยินดี สนับสนุน งาน ไอที ของหอการค้า(ค้าขายออนไลน์) อย่างเต็มที่ และทุกคน ได้ สมัครเป็นสมาชิกหอการค้า เพื่อ เข้าร่วมงานในฐานะ ทีมงานหอการค้า อย่างเต็มตัว

ในการพบปะครั้งนี้ ท่านผอ ธนัธ แก้วเนตร ได้ มาแจ้งขออาสา ทำงาน ในหอการค้าอำเภอ เหล่าเสือโกรก ร่วมกับ รองสนั่น ได้ข้อสรุป จะดำเนินการ รวบรวมสมาชิก ให้ ได้ 30 ราย แล้ว ทางหอการค้า จังหวัด จะ นัดวันประชุม พร้อมทั้งสรรหา คณะ ทำงานประจำอำเภอ ( ทีมงานหอการค้าอำเภอ) รวมทั้งแลกเปลี่ยน ถึงการทำงาน ในระดับ อำเภอ เช่น งานกรอ อำเภอ

ภาพเพิ่มเติม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603