พิธีเปิด มหกรรมสินค้าโอทอป ของดีเมืองอุบล ครั้งที่ 1


2019-05-03 22:34

จำนวนครั้งที่อ่าน : 261

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ลานอะควาเรี่ยม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรัก สามัคคี อุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดและรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดมหกรรมสินค้าโอทอป ของดีเมืองอุบล ครั้งที่ 1 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ชวน ชิม ช็อป! งานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล

รัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า โดยรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาด เพื่อเชื่อมโยงสินค้าของชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

นางทรงลักษณ์ วรภัย พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่าการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ตามโครงการยกระดับหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสากล เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนพัฒนาศิลปะหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และผลิตสินค้าในท้องถิ่น

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน โดยการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างโอกาส ให้กับประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้ และชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ รวมถึงการ การสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ การจัดหาแหล่งเงินทุนการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และส่งเสริมช่องทางด้านการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้าของชุมชนสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

จังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดยุทธศาสตร์การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากลซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จึงได้จัดทำโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล โดยเป็นการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

  • ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการจัดงานในครั้งนี้
  • ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-27พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีชอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป จากจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมสุดยอดสินค้าของกินของใช้ OTOP และ SME ส้มปลาสวายหมูฝอย แคบหมูไร้มัน ผ้าไหมกาบบัว ชุดเครื่องประดับ หมอนขิด และครีมหมักผมโอเคนิกเป็นต้น

รวมไปถึงการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงตลอดการจัดงาน อาทิ อ๋อมแอ๋ม ละมัย แสงทอง, อิสร์ อิสรพงศ์ ดอกยอ, นก พงศกร ระเบียบวาทะศิลป์, ก้อง ห้วยไร่ และกวาง จิรพรรณ บุญชิต

นอกจากนี้มีกิจกรรมจับฉลากรางวัลสัมมนาคุณแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยแต่ละวันมีรางวัลไม่น้อยกว่า 3 ชิ้น และในวันสุดท้ายของการจัดงานมีรางวัลใหญ่เป็นสร้อยคอทองคำ

จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากลในครั้งนี้ จะเป็นการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานไปสู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603