หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ โดย ประธานสมชาติ พงคพนาไกร


2019-05-03 12:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 38

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 น. ณ ร้านอาหารออนซอน หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ โดย ประธานสมชาติ พงคพนาไกร

ร่วมพบปะและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ประธานสมชาติ รับตำแหน่งประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 (โขงชีมูล) พร้อมทั้งเป็นการพบปะกับสื่อมวลชนอุบลราชธานี อีกด้วย

โดยนายชลธิษ จันทรสิงห์ นายกสมาคมสื่่อมวลชนอุบล ตัวแทนสื่อมวลชนร่วมแสดงความยินดี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603