ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 / 2562


2019-05-02 16:06

จำนวนครั้งที่อ่าน : 54

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 / 2562 เพื่อเป็นการหารือถึงการดำเนินกิจกรรมกีฬา ซึ่งจะดำเนินการในห้วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 นี้

  • การเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์" สำนักงานกกท.จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดส่งคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์"ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 10 - 20 พฤษภาคม 2562 โดยส่งเข้าร่วม แข่งขันจำนวน 25 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย เป็นนักกีฬาชาย-หญิง 294 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ 89 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 383 คน

ประกอบด้วย

กีฬากรีฑากีฬา, ตระกร้อชายหาด, กีฬาเทเบิลเทนนิส, กีฬายิงปืน, กีฬาชักเย่อ, กีฬารักบี้ฟุตบอล, กีฬาฟันดาบสากล, กีฬาคาราเต้-โด, กีฬาตระกร้อลอดห่วงสากล, กีฬามวยไทยสมัครเล่น, กีฬาเรือพาย, กีฬากาบัดดี้, กีฬายิมนาสติก, กีฬากอล์ฟ, กีฬาเทควันโด, กีฬามวยปล้ำ, กีฬาปันจักสีลัต, กีฬาฟันดาบสากล, กีฬาเซปักตะกร้อ, กีฬาเทนนิส, กีฬามวยสากลสมัครเล่น, กีฬาแฮนด์บอล และ กีฬาปีตองกีฬาแฮนด์บอลชายหาด

กำหนดนำคณะนักกีฬาเพื่อเข้ารับพรและโอวาทก่อนเดินทางจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

  • พิจารณาการเสนอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติฤดูกาล 2018-2019 รอบแชมเปี้ยนชิพ

สำนักงานกกท.จังหวัดอุบลราชธานีด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งกีฬาร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชาชูปถัมภ์จะดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติฤดูกาล 2018 - 2019 รอบแชมเปียนชิพรุ่นอายุ 13 ปี 15 ปี 17 ปีและ 19 ปี จำนวน 4 รุ่นรุ่นละ 16 ทีมรวม 64 ทีมโดยจะเริ่มทำการแข่งขันในเดือนมิถุนายน 2562 (แบบแบ่งกลุ่ม) ตามภูมิภาคทั่วประเทศ การกีฬาแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญจังหวัดที่มีความพร้อมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติฤดูกาล 2018-2019 รอบแชมเปียนชิพโดยแจ้งหลักเกณฑ์ต่างๆมาเพื่อพิจารณา

โดยแนวทางแผนและขั้นตอนการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพพิจารณาแล้วจังหวัดอุบลราชธานี มีความพร้อมในการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพได้โดยดำเนินการต้องดำเนินการ ในรูปแบบคณะกรรมการดำเนินการและขอความร่วมมือและเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จึงขออนุญาตคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอรับเป็นเจ้าภาพในรุ่น U19 และให้ข้อเสนอแนะและนำในการดำเนินการภารกิจดังกล่าวจาก ตามแผน และขั้นตอนที่นำเสนอ

  • การจัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค 9 มิถุนายน 2562

สำนักงานกกท.จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เห็นชอบให้มีการจัดงานรวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2562 กำหนดจัดกิจกรรมที่ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ส่วนภูมิภาคจัดพร้อมกัน ทั่วประเทศวันที่ 9 มิถุนายน 2562

จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับคำสั่งการให้เตรียมดำเนินการในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี โดยกำหนดจัดกิจกรรมตามข้อสั่งการ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 การดำเนินการดังกล่าวมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงต้องได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร จิตอาสาต่างๆ ประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาเห็นชอบเป็นเจ้าภาพจะกิจกรรมดังกล่าว และเห็นชอบแผนขั้นตอนการดำเนินงานที่นำเสนอ และมอบหมายให้สำนักงานกกท.จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการเตรียมข้อมูลแผนการดำเนินการ แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณที่กำหนดการดำเนินการต่างๆ การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเชิญรายละเอียดวัตถุประสงค์ และมอบหมายภารกิจติดตามภารกิจต่างๆ อีกครั้งต่อไป

โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมือสั่งซื้อผลผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพังงา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1cY09JR5pwpSZvj4TbYWqFcMZD_aCLHyb/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ระบบ Google Meet

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 2/2564

ผ่าน VDO Conference (Google Hangout Meet)

รหัสผ่าน: mvb-hbws-zho

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 377/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GVfZoawh8naBg0ssSbHFX5obAzOmYMeu/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564