ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 / 2562


2019-05-02 16:06

จำนวนครั้งที่อ่าน : 63

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 / 2562 เพื่อเป็นการหารือถึงการดำเนินกิจกรรมกีฬา ซึ่งจะดำเนินการในห้วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 นี้

  • การเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์" สำนักงานกกท.จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดส่งคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์"ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 10 - 20 พฤษภาคม 2562 โดยส่งเข้าร่วม แข่งขันจำนวน 25 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย เป็นนักกีฬาชาย-หญิง 294 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ 89 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 383 คน

ประกอบด้วย

กีฬากรีฑากีฬา, ตระกร้อชายหาด, กีฬาเทเบิลเทนนิส, กีฬายิงปืน, กีฬาชักเย่อ, กีฬารักบี้ฟุตบอล, กีฬาฟันดาบสากล, กีฬาคาราเต้-โด, กีฬาตระกร้อลอดห่วงสากล, กีฬามวยไทยสมัครเล่น, กีฬาเรือพาย, กีฬากาบัดดี้, กีฬายิมนาสติก, กีฬากอล์ฟ, กีฬาเทควันโด, กีฬามวยปล้ำ, กีฬาปันจักสีลัต, กีฬาฟันดาบสากล, กีฬาเซปักตะกร้อ, กีฬาเทนนิส, กีฬามวยสากลสมัครเล่น, กีฬาแฮนด์บอล และ กีฬาปีตองกีฬาแฮนด์บอลชายหาด

กำหนดนำคณะนักกีฬาเพื่อเข้ารับพรและโอวาทก่อนเดินทางจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

  • พิจารณาการเสนอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติฤดูกาล 2018-2019 รอบแชมเปี้ยนชิพ

สำนักงานกกท.จังหวัดอุบลราชธานีด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งกีฬาร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชาชูปถัมภ์จะดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติฤดูกาล 2018 - 2019 รอบแชมเปียนชิพรุ่นอายุ 13 ปี 15 ปี 17 ปีและ 19 ปี จำนวน 4 รุ่นรุ่นละ 16 ทีมรวม 64 ทีมโดยจะเริ่มทำการแข่งขันในเดือนมิถุนายน 2562 (แบบแบ่งกลุ่ม) ตามภูมิภาคทั่วประเทศ การกีฬาแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญจังหวัดที่มีความพร้อมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติฤดูกาล 2018-2019 รอบแชมเปียนชิพโดยแจ้งหลักเกณฑ์ต่างๆมาเพื่อพิจารณา

โดยแนวทางแผนและขั้นตอนการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพพิจารณาแล้วจังหวัดอุบลราชธานี มีความพร้อมในการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพได้โดยดำเนินการต้องดำเนินการ ในรูปแบบคณะกรรมการดำเนินการและขอความร่วมมือและเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จึงขออนุญาตคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอรับเป็นเจ้าภาพในรุ่น U19 และให้ข้อเสนอแนะและนำในการดำเนินการภารกิจดังกล่าวจาก ตามแผน และขั้นตอนที่นำเสนอ

  • การจัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค 9 มิถุนายน 2562

สำนักงานกกท.จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เห็นชอบให้มีการจัดงานรวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2562 กำหนดจัดกิจกรรมที่ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ส่วนภูมิภาคจัดพร้อมกัน ทั่วประเทศวันที่ 9 มิถุนายน 2562

จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับคำสั่งการให้เตรียมดำเนินการในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี โดยกำหนดจัดกิจกรรมตามข้อสั่งการ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 การดำเนินการดังกล่าวมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงต้องได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร จิตอาสาต่างๆ ประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาเห็นชอบเป็นเจ้าภาพจะกิจกรรมดังกล่าว และเห็นชอบแผนขั้นตอนการดำเนินงานที่นำเสนอ และมอบหมายให้สำนักงานกกท.จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการเตรียมข้อมูลแผนการดำเนินการ แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณที่กำหนดการดำเนินการต่างๆ การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเชิญรายละเอียดวัตถุประสงค์ และมอบหมายภารกิจติดตามภารกิจต่างๆ อีกครั้งต่อไป

โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!