ประชุมการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน


2019-04-30 16:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 93

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 15:00 น. ณห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่องการพัฒนาลำน้ำ คูคลอง โดยให้จังหวัดจัดกิจกรรมพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยยึดหลักการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัด การมีส่วนร่วมของจิตอาสา และภาคส่วนต่างๆ รวมถึงการสร้างความยั่งยืน และดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการดูแลรักษาลำน้ำคูคลอง ให้ใสสะอาดและมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

 • จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดเป้าหมายตามข้อสังการดังกล่าว ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ในวันพุธที่ 8พฤษภาคม 2562

-เป้าหมายการดำเนินกิจกรรม ในวันที่ 8 พฤษภาคม 25621

 1. กำหนดจัดผักกำจัดผักตบชวาจำนวน 300 ต้น
 2. ตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง
 3. เก็บขยะ บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง
 4. ทำความสะอาดถนนหลังการขนวัชพืช
 • ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการจัดกิจกรรม ดังนี้
 1. การจัดกิจกรรมกำลังพลของจิตอาสา / การกำหนดพื้นที่มอบหมายภารกิจจิตอาสาและกำลังพลทั่วไป
 2. จิตอาสาอำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 500 คน
 3. จิตอาสาหน่วยงานราชการ จำนวน 350 คน
 4. จิตอาสาอำเภอต่างๆสมทบ(ตามความเหมาะสม)
 5. จิตอาสาอำเภอวารินชำราบจำนวน 600 คน
 • การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำงานโดยมอบหมายแบ่งหน้าที่ ให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ
 • การจัดการผักตบชวาและวัชพืชหลังการดำเนินการ
 • การขอความร่วมมือจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมนำอุปกรณ์มาใช้ในการทำงาน เช่น มีดพร้า เครื่องตัดหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว คราด เคียวเชือก ฯลฯ
 • ประธานฯมอบหมายภารกิจ ให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ

โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!