ประชุมคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี และสอดส่องโครงการโครงการ ตามแผนงบปฎิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ 2562


2019-04-30 16:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 51

ประชุมคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานีและโครงการตามแผนงบปฎิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสี่แยกทุ่งแสนสุขถึงเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสถาบันวิปัสสนาเทพกิตติมุนี หมู่ที่ 11 ตำบลกระสูบอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี

 • วิธีประกวดราคากว้าง 5 เมตร*ยาว 2050 เมตร ปูนหนา 15 เมตร 10,250 ลูกบาศก์เมตร
 • ประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,710,000 บาท
 • งบประมาณที่ลงในสัญญา 4,380,000 บาท
 • ต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,330,000 บาท
 • คู่สัญญา ศิริมหาชัย
 • สัญญาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
 • เริ่มสัญญา 6 กุมภาพันธ์ 2562 -สิ้นสุดสัญญาเมื่อ 3 กันยายน 2562
 • รวม 210 วัน

-เบิกจ่ายเงิน 2 งวด

งวดที่ 1 ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 หรือ 123 วันหรือ 50% ของค่าจ้าง 2,190,000 บาท

 1. งานถางป่าขุดตอขนาดเบาที่ 10,250 ตารางเมตร
 2. งานสร้างทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต เนื้อที่ 320.31 ลูกบาศก์เมตร
 3. งานวางท่อระบายน้ำจำนวน 17 ท่อ (ท่อขนาด 40 เซนติเมตร) อัตราแรงชั้น 3
 4. งานผิวทาง คสล.+ วางเหล็กเสริม + เหล็กกันร้าว 5,125 ตารางเมตร

งวดที่ 2 ภายในวันที่ 3 กันยายน 2562 หรือ 87 วันหรือสิ้นสุดสัญญาหรือ 50% ของค่าจ้าง 2,190,000 บาท

 1. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต 320.31 ลูกบาศก์เมตร
 2. งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก + วางเสริมเหล็ก+ เหล็กกันร้าว 5,125 ตารางเมตร
 3. งานไหล่ทางลูกรังอัดแน่น 307.50 ลูกบาศก์เมตร
 • โครงการ 2 ป้าย
 • ค่าปรับร้อยละ 0.2 50.25% หรือวันละ 10,950 บาท
 • สรุปผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปัจจุบัน 29 เมษายน 2562 คู่สัญญาได้ดำเนินการก่อสร้างครึ่งแรกแล้ว

รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น 5,792,631.50 บาท คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง 5,792,600 บาท

หลังจากนั้นลงพื้นที่ ที่ อบต. กระโสบ อำเภอเมือง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถาบันวิปัสสนาเทพกิตติมุนี หมู่ที่ 11


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!