"ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลฯ แสดงความยินกับนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการ วาระปีบริหาร 2562-2563"


2019-04-30 16:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 155

"ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลฯ แสดงความยินกับนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการ วาระปีบริหาร 2562-2563"

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ นางสริตา ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการ และนายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนายจักรพงศ์ กฤติวัฒนพงษ์ ผู้จัดการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ เข้าพบและมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและคณะกรรมการ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คนปัจจุบัน (วาระปีบริหาร 2562-2563) พร้อมทั้งได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในแนวทางการพัฒนาร่วมกันในหลายโครงการกิจกรรมต่างๆ ต่อไป.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603