ประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนเมษายน 2562


2019-04-29 15:25

จำนวนครั้งที่อ่าน : 143

วันที่ 29 เม.ย. 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนเมษายน 2562

โดยเป็นมีการประชุม ประมวลข่าวประจำเดือนเมษายน 2562 ทั้งมีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

การรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมรายงานข้อราชการที่สำคัญ ทั้งด้านภาวะเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง ด้านสังคม ด้านกิจการพิเศษ เพื่อประชุมที่ประชุมรับทราบร่วมกัน โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!