ประชุมการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดอุบลราชธานี


2019-04-26 22:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 29

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดอุบลราชธานี

จัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562

  1. วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.10-20.30 น. จัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรและรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
  2. วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.40-20.30 น. จัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
  3. วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.10-17.50 น.จัดพิธีเปิดกรวยถวายพระราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะแห่งประเทศไทย ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
  • จังหวัดอุบลราชธานี จึงกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562
  • จังหวัดอุบลราชธานีได้มีคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 16196 / 2562 ลงวันที่ 25 เมษา 2562 มอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการรับไปปฏิบัติ

โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603