งานมอบโล่รางวัลแก่สตรีดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2562


2019-04-26 21:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 45

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อำเภอเมืองอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นางเพ็ญพักตร ศรีทอง ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสริตา ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานมอบโล่รางวัลแก่สตรีดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2562

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ณโรงแรมเนวาดา คอนเวนชั่น อำเภอเมืองอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นางเพ็ญพักตร ศรีทอง ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสริตา ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานพิธีมอบโล่รางวัลแก่สตรีดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2562 โดยได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด เข้ารับรางวัล จำนวน 2 ประเภทประกอบด้วย

  1. รางวัลสตรีไทยดีเด่นรับโล่พระราชทานในการจัดงานวันสตรีไทยปี 2562 ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชิโนปถัมภ์และรางวัลสากลดีเด่นรับโล่ 1 คน
  2. รางวัลจากจังหวัดในการจัดงานวันสตรีสากลจังหวัดประจำปี 2562 จำนวน 9 สาขา 9 คน ตามเอกสารแนบ ดังนี้

โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการมอบโล่


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603