หอการค้าจ.อุบลฯ เข้าคาราวะและแนะนำตัวกับท่านผวจ.อบ.และรองผวจ.อบ.


2019-04-23 17:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 150

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.15 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าฯ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสคณะกรรมการชุดใหม่ เข้าคาราวะและแนะนำตัวกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ

เนื่องในโอกาสคณะกรรมการชุดใหม่ เข้าคาราวะและแนะนำตัวกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหารือในการทำงานเชื่อมโยงระหว่างราชการ และเอกชน แบบบูรณาการ โดยการพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจ การนำเอาการท่องเที่ยว เชื่อมโยงสู่การค้า รวมถึงการค้าชายแดน ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เป็นการร่วมพัฒนาการท่องเที่ยว ให้มีมาตรฐาน และยั่งยืน นำเอาชุมชนให้มีส่วนร่วม ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัด รวมถึงกระต้นเศรษฐกิจภาคอีสานใต้ สู่ระดับประเทศ ต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603