“ผอ.ททท.สำนักอุบล เข้าพบและแสดงความยินดี ปธ.หอการค้าจ.อุบลฯ คนใหม่”


2019-04-23 16:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 344

วันที่ 23 เ.ม.ย. 2562 เววลา 11.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี เข้าพบและแสดงความยินดี กับ นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คนใหม่ และคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี วาระปีบริหาร 2562-2563 ชุดใหม่ พร้อมปรึกษาหารือในการร่วมทำงาน

วันที่ 23 เ.ม.ย. 2562 เววลา 11.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี เข้าพบและแสดงความยินดี กับ นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คนใหม่ และคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี วาระปีบริหาร 2562-2563 ชุดใหม่ พร้อมปรึกษาหารือในการร่วมทำงาน ในกรอบแนวทางพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในการกิจกรรมต่างๆ สู่การท่องเที่ยว ไม่จะเป็นการท่องเมี่ยว ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และจังหวัดการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี งานลอยกระทง ที่ดึงเอาชุมชน เข้ามีความร่วมให้ได้ที่สุด ให้โดดเด่นด้านเอกลักษณ์ วัฒนธรรม แต่ละชุมชน อำเภอ สู่จังหวัด เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ผอ.ททท.สำนักอุบลราชธานี และคณะที่ให้เกียรติมาเข้าพบและมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีในครังนี้

รายงานข่าวโดย นุสบา ไชยคุณ

ผู้สื่อข่าวหอการค้า

อุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603