“ผอ.ททท.สำนักอุบล เข้าพบและแสดงความยินดี ปธ.หอการค้าจ.อุบลฯ คนใหม่”


2019-04-23 16:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 588

วันที่ 23 เ.ม.ย. 2562 เววลา 11.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี เข้าพบและแสดงความยินดี กับ นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คนใหม่ และคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี วาระปีบริหาร 2562-2563 ชุดใหม่ พร้อมปรึกษาหารือในการร่วมทำงาน

วันที่ 23 เ.ม.ย. 2562 เววลา 11.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี เข้าพบและแสดงความยินดี กับ นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คนใหม่ และคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี วาระปีบริหาร 2562-2563 ชุดใหม่ พร้อมปรึกษาหารือในการร่วมทำงาน ในกรอบแนวทางพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในการกิจกรรมต่างๆ สู่การท่องเที่ยว ไม่จะเป็นการท่องเมี่ยว ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และจังหวัดการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี งานลอยกระทง ที่ดึงเอาชุมชน เข้ามีความร่วมให้ได้ที่สุด ให้โดดเด่นด้านเอกลักษณ์ วัฒนธรรม แต่ละชุมชน อำเภอ สู่จังหวัด เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ผอ.ททท.สำนักอุบลราชธานี และคณะที่ให้เกียรติมาเข้าพบและมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีในครังนี้

รายงานข่าวโดย นุสบา ไชยคุณ

ผู้สื่อข่าวหอการค้า

อุบลราชธานี


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!