ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในพิธี สถาปนาและเปิดป้ายโรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์


2019-04-19 15:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 446

วันที่ 19 เมษายน 2562 นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในพิธี สถาปนาและเปิดป้ายโรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ Buddhist Orphan Youth School (BOYS) เลขที่ 149/2 หมู่ 3 ถนนอุบล-ตระการ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ Buddhist Orphan Youth School (BOYS) ดำเนินงานโดย มูลนิธิพัฒนาชีวิต (อาคม - บรรจง ริมทอง)

วันที่ 19 เมษายน 2562 นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในพิธี สถาปนาและเปิดป้ายโรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ Buddhist Orphan Youth School (BOYS) เลขที่ 149/2 หมู่ 3 ถนนอุบล-ตระการ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ Buddhist Orphan Youth School (BOYS) ดำเนินงานโดย มูลนิธิพัฒนาชีวิต (อาคม - บรรจง ริมทอง) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนยุวทูตศึกษากรุงเทพมหานคร (YES), ผู้ก่อตั้งโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อุบลราชธานี (YES II), โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมต่างชาติต่างประเทศ (YES Thailand) ได้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ และเปิดทำการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทสามัญศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทุระดับชั้น เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในท้องถิ่น ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน) ตลอดจนการปลูกฝัง ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม และเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมอย่างยั่งยืน .


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!