2020 มาแน่ ต้องเตรียมความพร้อม มาแน่นอน ต้องปรับตัว ให้ทัน


2019-04-19 07:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 165

เตรียมตัวกันยัง​? ปีหน้าชัดเจนขึ้นแน่นอน2G ทำให้ โทรเลขเลิกใช้ถาวร 3G มา Email ก็มาแทนจดหมาย โทรศัพท์บ้านหดหาย... 4G E- book มา ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ร่วง! E- commerce จะทำให้ห้างสรรพสินค้าพัง! E- Banking ธนาคารจะปิดสาขาเกิน 50% Operation กำลังจะตกงานอีกมาก ธุรกิจถ่ายรูปและกล้อง แพ้กล้องมือถือ 5G จะมาปี 2020 มาพร้อม Fintech , Blockchain,

เตรียมตัวกันยัง​?

ปีหน้าชัดเจนขึ้นแน่นอน

2G ทำให้

โทรเลขเลิกใช้ถาวร

3G มา Email

ก็มาแทนจดหมาย

โทรศัพท์บ้านหดหาย...

4G E- book มา

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ร่วง!

E- commerce

จะทำให้ห้างสรรพสินค้าพัง!

E- Banking ธนาคารจะปิดสาขาเกิน 50%

Operation

กำลังจะตกงานอีกมาก

ธุรกิจถ่ายรูปและกล้อง

แพ้กล้องมือถือ

5G จะมาปี 2020

มาพร้อม Fintech , Blockchain,

และ Digital Business

and Robotic

Download หนังยาว 2 ชั่วโมง ไม่เกิน 2 นาที

E-Learning

ถล่มมหาวิทยาลัยแน่นอน!

Logistic มีแต่ Robot

คำถาม

แล้วคนจะทำงานอะไร?

คำตอบ:

ทุกคนจะเป็นนายตัวเอง

ผลิตสินค้าหรือขายบริการ

แบบ freelance ....

มีพนักงานเท่าที่จำเป็น

เพราะทุกอย่าง

จะ run บน internet

และระบบ automation

จะเกิดอาชีพใหม่ๆ

สินค้าใหม่ๆ มากขึ้น

และทุกคนจะซื้อขายกัน

ภายใต้ระบบblockchain

โดยไม่ต้องผ่านธนาคาร

อีกต่อไป ....

ดังนั้น ทุกคนต้องหาตัวเองให้เจอ แล้วทำในสิ่งที่รักที่ชอบให้ดีที่สุด !

เสาะหาความรู้เรื่อง technology เพราะเราเราต้องอยู่กับมัน !

เรียนรู้การทำธุรกิจออนไลน์

รู้ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน

เพื่อเปิดโลกทรรศน์...

และอย่าลืมดูแลร่างกายและจิตใจของเราด้วย เพราะมันคือ

ต้นทุนอันประเมินค่าไม่ได้!


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!