2020 มาแน่ ต้องเตรียมความพร้อม มาแน่นอน ต้องปรับตัว ให้ทัน


2019-04-19 07:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 120

เตรียมตัวกันยัง​? ปีหน้าชัดเจนขึ้นแน่นอน2G ทำให้ โทรเลขเลิกใช้ถาวร 3G มา Email ก็มาแทนจดหมาย โทรศัพท์บ้านหดหาย... 4G E- book มา ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ร่วง! E- commerce จะทำให้ห้างสรรพสินค้าพัง! E- Banking ธนาคารจะปิดสาขาเกิน 50% Operation กำลังจะตกงานอีกมาก ธุรกิจถ่ายรูปและกล้อง แพ้กล้องมือถือ 5G จะมาปี 2020 มาพร้อม Fintech , Blockchain,

เตรียมตัวกันยัง​?

ปีหน้าชัดเจนขึ้นแน่นอน

2G ทำให้

โทรเลขเลิกใช้ถาวร

3G มา Email

ก็มาแทนจดหมาย

โทรศัพท์บ้านหดหาย...

4G E- book มา

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ร่วง!

E- commerce

จะทำให้ห้างสรรพสินค้าพัง!

E- Banking ธนาคารจะปิดสาขาเกิน 50%

Operation

กำลังจะตกงานอีกมาก

ธุรกิจถ่ายรูปและกล้อง

แพ้กล้องมือถือ

5G จะมาปี 2020

มาพร้อม Fintech , Blockchain,

และ Digital Business

and Robotic

Download หนังยาว 2 ชั่วโมง ไม่เกิน 2 นาที

E-Learning

ถล่มมหาวิทยาลัยแน่นอน!

Logistic มีแต่ Robot

คำถาม

แล้วคนจะทำงานอะไร?

คำตอบ:

ทุกคนจะเป็นนายตัวเอง

ผลิตสินค้าหรือขายบริการ

แบบ freelance ....

มีพนักงานเท่าที่จำเป็น

เพราะทุกอย่าง

จะ run บน internet

และระบบ automation

จะเกิดอาชีพใหม่ๆ

สินค้าใหม่ๆ มากขึ้น

และทุกคนจะซื้อขายกัน

ภายใต้ระบบblockchain

โดยไม่ต้องผ่านธนาคาร

อีกต่อไป ....

ดังนั้น ทุกคนต้องหาตัวเองให้เจอ แล้วทำในสิ่งที่รักที่ชอบให้ดีที่สุด !

เสาะหาความรู้เรื่อง technology เพราะเราเราต้องอยู่กับมัน !

เรียนรู้การทำธุรกิจออนไลน์

รู้ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน

เพื่อเปิดโลกทรรศน์...

และอย่าลืมดูแลร่างกายและจิตใจของเราด้วย เพราะมันคือ

ต้นทุนอันประเมินค่าไม่ได้!


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603