รองชูศรี ร่วมประชุม กับ บังคับคดีอุบล ประชุมกำหนดราคาทรัพย์ 19 เมษายน 2562


2019-04-19 07:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 72

เชิญ หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขต จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น ณ สำนักงสนบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานบังคับคดี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายดนัย นิลพัฒน์ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603