เลขาธิการ นั้น ใจต้องกว้างยิ่งกว่ามหาสมุทร ความรับผิดชอบไม่มีข้อจำกัด


2019-04-18 19:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 27

ท่านเลขาที่เป็นผู้เสียสละ มากๆ เพราะ ต้อง ดูแลทุกคน สำนักงาน และกรรมการทุกคน (40).....ที่สำคัญ ดูแล ประธานด้วย......ขอบคุณครับ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603