พิธีวางศิลฤกษ์ โครงการสร้างทางแยกยกระดับ แยกดงอู่ผึ้ง


2019-04-18 13:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 73

พิธีวางศิลฤกษ์ โครงการสร้างทางแยกยกระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231กับทางหลวงหมายเลข 23 ( แยกดงอู่ผึ้ง) (พร้อมทางคุ่ขนาน) ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 ณ ลานพิธีแยกดงอู่ผึ้ง เวลา 14.00-16.30 น.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603