วาระงานหอการค้าประจำเดือน พฤศจิกายน 2562


2019-04-17 20:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 37

วาระงานวันนี้

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562

เวลา 13.30 น. เรื่่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมประชุมปทุมวรราช ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าฯ และ(นางรัตนากร ฑ๊ฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชํธานี เลขที่รับหนังสือ 785

เวลา 15.00 - 17.00 น เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน Smart city อุบลราชธานี และคณะทำงานขับเคลื่อนช่องเม็ก Happy Valley ครั้งที่4/2562 ณ ห้องประชุมปทุมวรราชชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าฯ และ(นางรัตนากร ฑ๊ฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชํธานี เลขที่รับหนังสือ 798

ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line [email protected] website เป็นต้น

วาระงานหอการค้าอุบล

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562

เวลา 13.30 น. เรื่่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมประชุมปทุมวรราช ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าฯ และ(นางรัตนากร ฑ๊ฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชํธานี เลขที่รับหนังสือ 785

เวลา 15.00 - 17.00 น เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน Smart city อุบลราชธานี และคณะทำงานขับเคลื่อนช่องเม็ก Happy Valley ครั้งที่4/2562 ณ ห้องประชุมปทุมวรราชชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าฯ และ(นางรัตนากร ฑ๊ฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชํธานี เลขที่รับหนังสือ 798

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09.30 - 16.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมกิจกรรมสร้างเครือข่ายวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค (REGIONAL INNOVATION JOURNEY ACTIVITY) ณ โรงแรมยูโฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (รอเสนอ) เลขที่รับหนังสือ 791

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562

เรื่อง : ร่วมประชุมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 พร้อมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัล "หอการค้ายอดเยี่ยม" ประจำปี 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง

มอบหมายให้ : ประธานและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 783


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603