วาระงานหอการค้าประจำเดือน พฤศจิกายน 2562


2019-04-17 20:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 38

วาระงานวันนี้

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562

เวลา 13.30 น. เรื่่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมประชุมปทุมวรราช ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าฯ และ(นางรัตนากร ฑ๊ฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชํธานี เลขที่รับหนังสือ 785

เวลา 15.00 - 17.00 น เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน Smart city อุบลราชธานี และคณะทำงานขับเคลื่อนช่องเม็ก Happy Valley ครั้งที่4/2562 ณ ห้องประชุมปทุมวรราชชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าฯ และ(นางรัตนากร ฑ๊ฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชํธานี เลขที่รับหนังสือ 798

ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line line@ website เป็นต้น

วาระงานหอการค้าอุบล

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562

เวลา 13.30 น. เรื่่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมประชุมปทุมวรราช ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าฯ และ(นางรัตนากร ฑ๊ฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชํธานี เลขที่รับหนังสือ 785

เวลา 15.00 - 17.00 น เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน Smart city อุบลราชธานี และคณะทำงานขับเคลื่อนช่องเม็ก Happy Valley ครั้งที่4/2562 ณ ห้องประชุมปทุมวรราชชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าฯ และ(นางรัตนากร ฑ๊ฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชํธานี เลขที่รับหนังสือ 798

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09.30 - 16.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมกิจกรรมสร้างเครือข่ายวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค (REGIONAL INNOVATION JOURNEY ACTIVITY) ณ โรงแรมยูโฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (รอเสนอ) เลขที่รับหนังสือ 791

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562

เรื่อง : ร่วมประชุมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 พร้อมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัล "หอการค้ายอดเยี่ยม" ประจำปี 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง

มอบหมายให้ : ประธานและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 783


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!