วาระงานหอการค้าประจำเดือน ธันวาคม 2562


2019-04-17 15:08

จำนวนครั้งที่อ่าน : 83

วาระงานวันนี้

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562

เวลา 13.30 น. เรื่อง : เชิยประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมวรรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 842

ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line line@ website เป็นต้น

วาระงานหอการค้าอุบล

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562

เวลา 16.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 820

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562

เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

1. เวลา 06.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง

2. เวลา 09.00 น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าฯและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 816

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

เวลา 18.00 น. เรื่่อง : ขอเชิญร่วมงานเนื่องในโอกาสวันชาติแห่งราชอาณาจักรไทย 5 ธันวาคม 2562 ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าฯ (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานกรรมการฯ (นางรัตนากร ฑ๊ฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าฯ และ(นางเมวดี จุลทัศน์) ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 773

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

เวลา 08.00 - 12.00 น เรื่อง : ขอเชิญร่วมเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ ณ โชว์รูมรถยนต์ SUBARU บ้านห้วยคุ้ม ม.5 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 824

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562

เวลา 08.00 - 12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 801

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑ๊ฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าฯ เลขที่รับหนังสือ 826

เวลา 16.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานเชิดชูเกียรติผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและวงวิชาการประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องบอลรูม AB อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าฯ เลขที่รับหนังสือ 822

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมครั้งที่ 12 / 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าฯ เลขที่รับหนังสือ 839

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวขำ) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 830

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดบูรณาการ(ก.บ.ก) ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 832

เวลา 09.30 - 11.30 น. เรื่อง : เชิญร่วมกิจกรรมรวมน้ำใจจิตอาสาเพื่อคนอุบลรับมอบหลวงพ่อเงินในนามองค์กร หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมเชฟโรเลตเจริญชัย

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 840

เวลา 13.30 น. เรื่อง : เชิญร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 838

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

เวลา 13.15 - 14.10 น. เรื่อง : เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "พาณิชย์ ลดปัง ข้ามปี New Yaer Grand Sale" และงาน "มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพผู้ประสบภัยจังหวัดอุบลราชธานี" ณ บริเวณลานจอดรถฝั่งโรบินสันศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าฯ เลขที่รับหนังสือ 849

14.30 น. เรื่อง : ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 844

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562

เวลา 14.00 น. เรื่อง : เชิญคณะกรรมการร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ "ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี" ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าฯ เลขที่รับหนังสือ 841

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562

เวลา 11.00 น. เรื่อง : ส่งมอบเช็คเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฎิบัติงานป้องกันและปรามปรามยาเสพติด เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าฯ เลขที่รับหนังสือ 851

เวลา 11.00 น. เรื่อง : เข้าพบและสัมภาษณ์เพื่อประกอบการวิจัย ประเด็นในการสัมภาษณ์

  • การก่อตั้งความเป็นมาของหอการค้า เมืองอุบลฯ
  • ความเกี่ยวข้องกับพ่อค้าชาวจีนจากอดีตถึงปัจจุบัน ในการทำกิจกรรมการค้า กลุ่มพ่อค้าที่มีบทบาทสำคัญ
  • พัฒนาการรูปแบบการค้าของเมือง
  • การค้าภายในถนนหลวงในแต่ละช่วง และการขยายตัวของการค้าที่มีผลต่อเมืองและย่านการค้า
  • ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าฯ เลขที่รับหนังสือ 849

เวลา 13.30 น. เรื่อง : เชิญประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ภนนคนเดิน จังหวัดฝ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS) ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 852

เวลา 13.30 น. เรื่อง : เชิญประชุมเตรียมการจัดงานรับแสงแรกแห่งสยาม ณ ห้องประชุมคุณธรรม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าฯ เลขที่รับหนังสือ 847

เวลา 16.00 น. เรื่อง : แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอริยสงฆ์แห่งอีสานใต้ พร้อมร่วมประชุมคณะทำงานฯ ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีชั้น 4

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 846

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

เวลา 18.00 น. เรื่อง : เชิญร่วมพิธีเปิดกิจกรรม (Kick off) พร้อมทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ณ ถนนศรีณรงค์ บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าฯ และคณะกรรมการหอการค้าฯ เลขที่รับหนังสือ 844 และ845

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562

เวลา 13.30 น. เรื่อง : เชิยประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมวรรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 842

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562

เวลา 08.30 - 16.30 น. เรื่อง : เชิญประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่นโฮเทล อำเภเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 848


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!