วาระงานหอการค้าประจำเดือน ธันวาคม 2562


2019-04-17 15:08

จำนวนครั้งที่อ่าน : 78

วาระงานวันนี้

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562

เวลา 13.30 น. เรื่อง : เชิยประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมวรรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 842

ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line [email protected] website เป็นต้น

วาระงานหอการค้าอุบล

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562

เวลา 16.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 820

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562

เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

1. เวลา 06.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง

2. เวลา 09.00 น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าฯและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 816

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

เวลา 18.00 น. เรื่่อง : ขอเชิญร่วมงานเนื่องในโอกาสวันชาติแห่งราชอาณาจักรไทย 5 ธันวาคม 2562 ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าฯ (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานกรรมการฯ (นางรัตนากร ฑ๊ฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าฯ และ(นางเมวดี จุลทัศน์) ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 773

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

เวลา 08.00 - 12.00 น เรื่อง : ขอเชิญร่วมเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ ณ โชว์รูมรถยนต์ SUBARU บ้านห้วยคุ้ม ม.5 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 824

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562

เวลา 08.00 - 12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 801

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑ๊ฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าฯ เลขที่รับหนังสือ 826

เวลา 16.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานเชิดชูเกียรติผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและวงวิชาการประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องบอลรูม AB อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าฯ เลขที่รับหนังสือ 822

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมครั้งที่ 12 / 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าฯ เลขที่รับหนังสือ 839

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวขำ) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 830

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดบูรณาการ(ก.บ.ก) ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 832

เวลา 09.30 - 11.30 น. เรื่อง : เชิญร่วมกิจกรรมรวมน้ำใจจิตอาสาเพื่อคนอุบลรับมอบหลวงพ่อเงินในนามองค์กร หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมเชฟโรเลตเจริญชัย

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 840

เวลา 13.30 น. เรื่อง : เชิญร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 838

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

เวลา 13.15 - 14.10 น. เรื่อง : เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "พาณิชย์ ลดปัง ข้ามปี New Yaer Grand Sale" และงาน "มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพผู้ประสบภัยจังหวัดอุบลราชธานี" ณ บริเวณลานจอดรถฝั่งโรบินสันศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าฯ เลขที่รับหนังสือ 849

14.30 น. เรื่อง : ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 844

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562

เวลา 14.00 น. เรื่อง : เชิญคณะกรรมการร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ "ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี" ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าฯ เลขที่รับหนังสือ 841

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562

เวลา 11.00 น. เรื่อง : ส่งมอบเช็คเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฎิบัติงานป้องกันและปรามปรามยาเสพติด เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าฯ เลขที่รับหนังสือ 851

เวลา 11.00 น. เรื่อง : เข้าพบและสัมภาษณ์เพื่อประกอบการวิจัย ประเด็นในการสัมภาษณ์

  • การก่อตั้งความเป็นมาของหอการค้า เมืองอุบลฯ
  • ความเกี่ยวข้องกับพ่อค้าชาวจีนจากอดีตถึงปัจจุบัน ในการทำกิจกรรมการค้า กลุ่มพ่อค้าที่มีบทบาทสำคัญ
  • พัฒนาการรูปแบบการค้าของเมือง
  • การค้าภายในถนนหลวงในแต่ละช่วง และการขยายตัวของการค้าที่มีผลต่อเมืองและย่านการค้า
  • ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าฯ เลขที่รับหนังสือ 849

เวลา 13.30 น. เรื่อง : เชิญประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ภนนคนเดิน จังหวัดฝ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS) ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 852

เวลา 13.30 น. เรื่อง : เชิญประชุมเตรียมการจัดงานรับแสงแรกแห่งสยาม ณ ห้องประชุมคุณธรรม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าฯ เลขที่รับหนังสือ 847

เวลา 16.00 น. เรื่อง : แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอริยสงฆ์แห่งอีสานใต้ พร้อมร่วมประชุมคณะทำงานฯ ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีชั้น 4

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 846

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

เวลา 18.00 น. เรื่อง : เชิญร่วมพิธีเปิดกิจกรรม (Kick off) พร้อมทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ณ ถนนศรีณรงค์ บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าฯ และคณะกรรมการหอการค้าฯ เลขที่รับหนังสือ 844 และ845

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562

เวลา 13.30 น. เรื่อง : เชิยประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมวรรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 842

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562

เวลา 08.30 - 16.30 น. เรื่อง : เชิญประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่นโฮเทล อำเภเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 848


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603