23 มิย.นี้ หออุบลชวนไปชมสวนกินข้าวป่า ตามล่าหาทุเรียนลาวา


2019-04-17 15:08

จำนวนครั้งที่อ่าน : 68

โครงการ หอการค้า พสชมสวน กินข้าวป่า ได้ กำหนดวันแล้ว คือ 23 มิถุนายน 2562 ถือ เป็นครั้งที่ สอง ในการจัดครั้งนี้ ยังคงยึดแนวทาง วันครอบครัว กินผอาหารอร่อย ผลไม้อร่อย ของอุบล แบบไม่อั้นเช่นเดิม แถมกำหนด รูปแบบใหม่ เป็น แฟมมิลี่ แรรี ครอบครัว โดยจะเน้น ความสนุกสนาน มีบรรยายการ วันครอบครัว ไว้ ครบถ้วน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม เวลา 18.00 น ที่ ร้านเวเนซ่า ได้ มีการประชุม ของ

คณะทำงานโครงการ พาชมสวน กินข้าวป่า ครั้งที่ 2

ประกอบด้วย

๑. ท่านรองมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้า ประธานคณะทำงาน

​๒. นายไพบูลย์ คำศรี คณะทำงาน

​๓. นายพงษ์พันธ์ จันทศรี คณะทำงาน

​๔. นายประวัติ หน่อแก้ว คณะทำงาน

​๕. นายธีระพงษ์ พิมพ์พาวัฒน์ คณะทำงาน

​๖. นายเป็นไท มินาผล ผู้ประสานงาน

​๗. นางเมวดี จุลทัศน์ เลขานุการ

โดยมี ประธานหอการค้า (นิมิต สิทธิไตรย์) เลขาธิการหอการค้า ( คุณรัตนากร ขันอาสา ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ หอการค้า ได้ เข้าร่วมประชุมหารือ ด้วย

ที่ประชุม มีมติ จัดงาน พาชมสวน กินข้าวป่า ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ในรูปแบบ แฟมมิรี่ แรรี่ พร้อมยังรักษา คอนเชพ อาหารอร่อย กินผลไม้ไม่อั้น เช่นเดิม

งานนี ถือ เป็นหนึ่งใน การวางกิจกรรมประจำปี ของหอการค้า ที่จะมีทุกปี

ถอเป็นการส่งเสริม สินค้า เกษตร การท่องเที่ยว ของอุบล รวมทั้งเป็นการส่งเสริม วันครอบครัว ให้มี อย่างต่อ เนื่อง

งานชมสวนกินข้าวป่า ปี ที่ แล้ว 2561


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing